IHE, XDS, FHIR, Babyconnect en interoperabiliteit

Om de onduidelijkheid weg te halen over hoe perinatologie.nl staat in het programma van Babyconnect en of de oplossingen van perinatologie.nl passen binnen het framework van Babyconnect zetten wij onze visie hierop uiteen.

De visie van perinatologie.nl ligt eigenlijk volledig in lijn met die van Babyconnect en CareCodex. Vrijheid in de markt en meer beweging en innovatie door samen te werken en geen stagneringen door belangen of door macht. De regie moet terug naar dagelijkse gebruikers.

Leveranciers moeten weer afhankelijk worden van de gebruikers en niet de gebruikers afhankelijk van de leverancier.

De visie van perinatologie.nl is dat uitwisseling binnen de zorg, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg, alleen mogelijk is met open systemen op basis van standaarden. Wij geloven er stellig in dat innovatie alleen mogelijk is wanneer er een gezond veld is van concurrentie.

Zonder concurrentie bestaat er geen innovatie.

Om deze reden maken wij gebruik van een zo breed mogelijk aanbod van koppelvlakken zoals de IHE profielen, XDS.b, FHIR, DICOM en HL7 in standaarden zoals (geboorte) ZIBs, FHIR resources, etc.

Een belangrijke pijler voor perinatologie.nl is het werkproces. De gebruikers staan op nummer 1! Dus de zorgverleners maar ook de cliënten/patiënten. Wanneer standaarden ontbreken of nog niet toereikend zijn om deze behoefte te vervullen zullen wij naar alternatieven zoeken in de vorm van interne en altijd openbare standaarden. Dit wel met de intentie om deze uiteindelijk te vervangen met meer universeel geaccepteerde standaarden zodra deze beschikbaar zijn. En het liefst de eventuele aanpassingen centraal te laten beheren door de partij die hiervoor is aangewezen in landelijk verband.

Voorbeelden van hoe dit is gegaan in het verleden is het PeriHub formaat welke gebaseerd was op het ADA formaat en waar nu weer vervolg ontwikkelingen op zijn in de vorm van ADA-lite waar wij ook onze bijdrage aan leveren. Maar ook uitbreidingen op het PWD woordenboek welke bij ons uit de praktijk zijn gekomen en door de NICTIZ zijn geïmplementeerd in de dataset.

Op het moment committeren wij ons ook aan het ondersteunen van XDS, FHIR en MHD, onder andere onderstreept door onze aanmelding op de IHE Connectathon 2019 in Rennes, Frankrijk in april 2019.

Verder staan bij ons veiligheid en privacy hoog in het vaandel. Alle oplossingen, koppelingen maar ook infrastructuren en businessmodellen zoals die van zwangerenportaal.nl moeten langs deze lat worden gelegd. Hierbij moet ook gekeken worden naar standaarden zoals NEN en ISO normen, CE certificeringen en wet- en regelgeving.

Neem bij vragen gerust contact met ons op