Alles in 1 overzicht uit de diverse bronnen

Met 1 klik zien waar de data vandaan komt Bijna 80% van de verloskundigen zijn aangesloten

Consulten uit de diverse bronnen in 1 overzicht

In chronologische volgorde onder elkaar

Het platform voor samenwerking

in de geboortezorg.

De koppeling tussen eerste- en tweedelijns systemen. Echt integraal werken met een regio overstijgend dossier van de client.

Meldt u direct kosteloos aan en begin vandaag nog met een integraal dossier in de regio!

PeriHub

De PeriHub is het register, waar wordt geregistreerd welke personen er toegang hebben om de real time data vanuit de bronsystemen in te kunnen zien. Denk hierbij aan intake gegevens die zij ingegeven door de cliënt zelf, de consulten in de 1ste en de 2de lijn, agenda afspraken, echo beelden en metingen etc.

Hub Terminal

De Hub Terminal registreert de binnenkomende data en zet deze om in een dossier. Dit kan zijn een consult, echo onderzoek etc. Via de PeriHub worden de toestemmingen bevraagd met betrekking tot de data. Vervolgens wordt alle data in 1 totaal overzicht getoond. Echt integraal aan het werk met een regio overstijgend dossier.

Het zwangerenportaal

Bespaar tijd en realiseer integrale zorg waarbij de client centraal staat. De client krijgt toegang tot haar haar eigen dossier met alle data vanuit de diverse systemen in 1 overzicht. Stuur afspraakbevestigingen -en herinneringen om no-shows te verminderen en laat haar online de intake doen die vervolgens in het dossier wordt overgenomen.

Partners uit alle lijnen

1ste lijn, 2de lijn, echoscopie of kraamzorg. U kunt starten met delen

Partners 1ste lijn

Orfeus

Orfeus is een digitaal verloskundedossier met de focus op de medische inhoud van het verloskundig proces. Hierdoor is het systeem erg herkenbaar voor zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Door de aansluiting met perinatologie.nl kan er met meerdere eerste en tweede lijns pakketten gekoppeld worden, waardoor de gegevensuitwisseling geregeld is zonder het verlies van autonomie van de gebruikers.

Onatal

Onatal is een volledig webgebaseerde oplossing voor de de eerste lijns verloskunde. Daarnaast biedt zij oplossing voor echoscopie en door aansluiting met perinatologie.nl biedt zij ook oplossingen voor de verloskunde in de tweede lijn. Hierdoor hebben zij diverse oplossingen voor gegevensuitwisseling binnen de perinatale keten en kunnen de aangesloten verloskundigen praktijken volledig autonoom gegevens uitwisselen met de andere zorgverleners.

Sorg-Saem, Astraia

astraia software is een beslisondersteunend Europees gecertificeerd instrument voor de perinatologie en gynaecologiecentra astraia. Astraia wordt door een internationaal gremium van perinatologen, obstetrici en gynaecologen klinisch up to date gehouden. astraia is gekoppeld met vele ziekenhuisinformatiesystemen, laboratoriuminformatiesystemen en regionale uitwisselings platformen. Zowel via open standaarden als maatwerk oplossingen.

Partners 2de en 3de lijn

BMA-Mosos

Al bijna 30 jaar werken de professionals van BMA aan de ontwikkeling van innovatieve informatiesystemen voor de Verloskunde. De softwareoplossingen van BMA zijn ontworpen voor de foetale bewaking en elektronische dossiervoering, met een focus op de optimalisering van de werkprocessen en de besluitvorming op de afdeling. BMA werkt bij de ontwikkeling van Mosos – de totaaloplossing voor de Verloskunde – samen met overheidsinstanties, universiteiten en vooraanstaande gynaecologen uit Nederland en België. Betere zorg voormoeder en kind

Topicus InterAct

Interact is een flexibele applicatie voor de 2de lijn die functionele ondersteuning biedt. Het structureert en bundelt alle relevante gegevens, waardoor u altijd een up-to-date overzicht hebt van de zorg voor een patiënt. Met de CTG module is het een volledig 2de lijns dossier, welke ook gekoppeld is aan de HUB perinatologie.nl. Hierdoor heeft zij samen met XCare en Onatal in de regio Tiel de uitwisseling kunnen realiseren.

Partners client toegang

ZwangerenPortaal.nl

Het moderne en duurzame communicatieplatform tussen zorgverleners en client. Het doel is enerzijds de zwangeren te voorzien van betrouwbare informatie omtrent hun zwangerschap geschreven door geboortezorg deskundigen. Anderzijds heeft het ZwangerenPortaal als doel om jou als zorgverlener tijd te besparen en te ondersteunen bij het realiseren van de integrale geboortezorg in jouw regio.

Partners kraamzorg

Conexus Kraam

De kraamzorg software Conexus Kraam ondersteunt chronologisch de processtappen in een kraamperiode. Door haar functionaliteit is Conexus Kraam zowel voor grotere als voor kleinere kraamzorginstellingen geschikt. Onze kraamzorg software is ook beschikbaar als web-applicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld kraamverzorgers uren met behulp van de smartphone registreren. Daarnaast garandeert DataConcept dat Conexus Kraam altijd en overal bereikbaar is.

Atermes

Atermes is een webapplicatie ontwikkeld voor de kraamzorg en klaar voor de toekomst. De webapplicatie beschikt over een cliënten en medewerkersportaal. Een ketenpartnerportaal is in ontwikkeling. Op deze wijze wordt er op een moderne en efficiënte manier gecommuniceerd met cliënten en medewerkers, wordt de binding met de verschillende betrokkenen vergroot. De informatie kan snel met iedereen worden gedeeld.

Projecten

Het bestaat dus begin vandaag met delen

Geen visie of lopend project, maar een product dat al wordt gebruikt

Wie gebruiken het?

Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis maakt gebruik van de PeriHub en de Hub Terminal. BMA Mosos, is ook aangesloten op de PeriHub waardoor er een regionaal dossier is ontstaan. Naast het integrale dossier wordt er ook gebruik gemaakt van het Zwangerenportaal.nl. Clienten kunnen op deze wijze hun eigen dossier inzien en op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Admiraal de Ruiter Ziekenhuis

In het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis wordt er gebruik gemaakt van de PeriHub en de Hub Terminal. De verloskundigenpraktijken in de regio delen de dossiers met het ziekenhuis door simpelweg de gynaecologen uit te nodigen om zich aan te melden. Wanneer het ziekenhuis en de gynaecologen zich hebben aangemeldt kunnen de dossiers gedeeld worden en worden bekeken via de Hub Terminal. Hierdoor heeft het ziekenhuis altijd toegang tot de real-time gegevens.

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

ZorgSaam gebruikt het integrale 1ste en 2de lijns dossier InterAct, welke naadloos is geïntegreerd in het bestaande ZIS. InterAct ondersteunt daarbij een integrale aanlevering van indicatoren voor beide lijnen. Met de Echo module is het mogelijk de biometrie waarden en beelden te ontsluiten vanuit de PACS in het dossier. Hierdoor zijn ook deze gegevens direct en integraal inzichtelijk voor de gynaecoloog en verloskundigen.

Rivierenland Ziekenhuis

Door gebruik te maken van de PeriHub van perinatologie.nl, waar onder andere Onatal en Topicus InterAct op aangesloten zijn kunnen zowel de eerste lijn als de tweede lijn werken in hun eigen programma maar met gezamenlijke data. Dit wordt in diverse regio’s in verschillende samenstellingen gebruikt, waarbij ook andere software leveranciers aansluiten op perinatologie.nl.gebruikers.

ETZ Elisabeth

ETZ Elisabeth heeft een zelf ontwikkeld verloskundig EPD welke is aangesloten op Onatal via de PeriHub. Hierdoor worden de gegevens van zowel de eerste als tweede lijs gedeeld en is er altijd toegang tot dezelfde data. Hierdoor hebben zij diverse oplossingen voor gegevensuitwisseling binnen de perinatale keten en kunnen de aangesloten verloskundigen praktijken volledig autonoom gegevens uitwisselen met de andere zorgverleners.

Spaarne Gasthuis

In plaats van het eigen PWD heeft Onatal ervoor gekozen om aan te sluiten op de PeriHub van perinatologie.nl. Door middel van de Hub Terminal kan het ziekenhuis in 1 dashboard alle dossiers van alle praktijken uit de regio inzien. Uiteraard zijn dit alleen de dossier waarvoor de zwangere toestemming heeft gegeven. Binnen de PeriHub worden de toestemming voor de diverse dossiers bij de diverse leveranciers geregeld.